KOCA YUSUF (1857-1898)

21 Eylül 2015
Güreşe çok küçük yaşlarda başladı ve kısa sürede meşhur oldu. Adalı Halil’i iki kere yenince başarıları efsaneleşti.

1897’de gittiği Avrupa’da alafranga güreşi öğrendi. Onların tekniği ile Avrupalı ünlü güreşçileri yendi. Daha sonra Amerika’da Amerika şampiyonunun sırtını yere getirdi.

“Dünyayı yenen Türk” olarak ünü cihanı tutan Koca Yusuf, memleket hasretine dayanamayarak yurda dönmek istedi. Atlas Okyanusu’nda geçirdiği bir deniz kazasında okyanusa mağlup oldu.

LAGARİ HASAN ÇELEBİ

7 Ocak 2017
Lagarî Hasan Çelebi, füzeciliğin atası sayılmaktadır. Füze ile uçan ilk kişidir. 1633 yılında Sultan Dördüncü Murat'ın kızı Kaya İsmihan Sultan'ın doğduğu gece yapılan şenlikler sırasında füzeyle uçma marifetini gösterdi.

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde roketle uçma hadisesini şu şekilde anlatmaktadır: “Murat Han'ın Kaya Sultan isimli kızı dünyaya geldiği gece akika kurbanı şenliği oldu. Lagari Hasan Çelebi elli okka barut macunundan yedi kollu bir alet icat eyledi. Sarayburnu'nda hünkar huzurunda, talebeleri bindiği aletin fitilini ateşlediler. Lagarî: “Padişahım seni Hudâ'ya ısmarladım.” diyerek semaya fırladı. Yanındaki diğer fişekleri de ateşleyip derya yüzünü aydınlattı. Büyük fişengin barutu bitince aşağıya doğru inerken kartal gibi kanatlarını açarak Sinan Paşa Köşkü önünde denize indi ve padişahın huzuruna geldi. Selam ve hürmetini arz etti. Padişah ona bir kese akçe ihsan buyurdu, sipahi yazdırıldı.”

Lagari Hasan Çelebi daha sonra Kırım'a gitmiş, orada Selamet Giray Han'ın maiyetinde iken vefat etmiştir.